Tillverkare och försäljare av lindningsmaterial för elektriska lindingar i generatorer och motorer