Om Svenska Lindningsmaterial AB

Svenska Lindningsmaterial AB tillverkar och säljer lindningsmaterial för elektriska lindningar i generatorer och motorer. Våra kunder och samarbetspartners är verksamma inom elindustrin. Vi är en liten och tight organisation vilket möjliggör snabb kommunikation med våra kunder och samarbetspartners.

Vår affärsidé
Vår affärsidé är att tillmötesgå våra kunders behov av lindningsmaterial.

Kompetens

Vi har lång erfarenhet inom elindustrin och hög kompetens inom områdena härvtillverkning och lindningsmaterial. Vi ställer samma höga krav på de leverantörer vi använder oss av.

Kvalitet

Kvalitet är vårt ledord och något vi aldrig tummar på.