Referenser

Voith Hydro AB

Marie Wässman, Inköp
”Svenska Lindningsmaterial har under många år varit en viktig leverantör till oss, där kvalitet, flexibilitet och leveranssäkerhet varit grunden till vårt goda samarbete.”

GE Power Sweden

Jens Josephsen, Inköp
"Svenska Lindningsmaterial har under åren varit en mycket bra, snabb och tillmötesgående leverantör med hög kvalitet på levererat material. Vi har fått mycket bra service vid förfrågningar och beställningar. Vidare har Svenska Lindningsmaterial hög kännedom om lindningsmaterial och korta leveranstider."